БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Шпрунерово лютиче

Ranunculus sprunerianus

Снимки на Шпрунерово лютиче (Ranunculus sprunerianus)

Ranunculus sprunerianus Ranunculus sprunerianus Ranunculus sprunerianus Ranunculus sprunerianus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Шпрунерово лютиче.


Латинско име

Ranunculus sprunerianus Boiss. - чете се "ранункулус спрунерианус".


Природозащитен статут и заплахи

Шпрунеровото лютиче НЕ е защитено от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Шпрунеровото лютиче е многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 45 cm. Част от корените са грудковидно задебелени. Листата са покрити с власинки. Чашелистчетата на цветовете по време на цъфтеж са прилегнали към венчелистчетата и са покрити с власинки. Цъфти април-май.

Източници на информацията за описанието:


Местообитание

Расте по тревисти и храсталачни места, върху варовик [Делипавлов & кол., 2003].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Долината на Струма, Тракийска низина, Пирин, Рила, Родопи (средни) и Славянка; от 500 докъм 1500 метра надморска височина [Делипавлов & кол., 2003]. На Бесапарските ридове се среща и доста под 500 метра надморска височина [К. Методиев].Ranunculus sprunerianus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban