БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Обичниче

Thalictrum

Описание и отличителни особености на род Обичниче

Многогодишни тревисти растения със сложно-перести листа. Цветовете събрани по върховете на стъблото в метловидни и щитовидни съцветия. Чашелистчетата 4-5, дребни. Венчелистчета липсват. Тичинките приседнали или снабдени с дръжки.

В България естествено разпространени са 6 вида [Делипавлов & кол., 2003].

Латинското наименование на рода се произнася "таликтрум", българското - обѝчниче.


Списък на видовете от род Обичниче, включени в сайта

Кандилколистно обичниче - Thalictrum aquilegifolium

Просто обичниче - Thalictrum simplexEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2021 BGflora.net