БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Самакитка

Aconitum

Описание и отличителни особености на род Самакитка

Многогодишни тревисти растения с цилиндричен, разклонен и лесно чуплив корен. Стъблата облистени, високи, леко задебелени или незадебелени в основата. Стъбловите листа последователни, 2-3 пъти дланевидно нарязани. Листните дялове врязани на по-големи и по-малки делчета. Цветовете неправилни, двуполови, жълти или сини, събрани във връхни гроздовидни съцветия. Околоцветникът от 5 венчевидни чашелистчета, от които най-горното с формата на шлем. Венчелистчетата 2-10, от тях две се развиват в нектарници, а останалите слабо развити във вид на люспи или липсват. Тичинките много на брой, с овални прашници, на дълги дръжки. Плодовете 2-5 свободни или малко сраснали в основата мехунки. Семената многобройни, дребни, тъмнокафяви или черни, със или без ципест ръб. Насекомоопрашващи се. Размножават се със семена.

Използвани в древността за изтребване на вредни животни, за приготвяне на отрова за стрели и др. В корените се съдържат алкалоид аконитин и псевдо аконитин, които са със широко приложение в медицината. Всички видове са декоративни растения.

В България естествено разпространени са 3 вида.


Списък на видовете от род Самакитка, включени в сайта

Жълта самакитка - Aconitum lycoctonum

Синя самакитка - Aconitum variegatumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2021 BGflora.net