БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Блатняк

Caltha

Описание и отличителни особености на род Блатняк

Многогодишни тревисти растения. Приосновните листа са с дълги дръжки, щитовидно-бъбрековидни, по краищата плитко назъбени. Цветовете са едри, правилни, жълти.

Латинското име на рода се произнася "калта".

В България естествено разпространени са от 1 до 3 вида според различни източници.

Списък на видовете от род Блатняк, включени в сайта

Блатняк - Caltha palustrisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net