БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Блатняк

Caltha palustris

Снимки на Блатняк (Caltha palustris)

Caltha palustris Caltha palustris Caltha palustris Caltha palustris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Блатняк.


Латинско име

Caltha palustris L. - чете се "калта палустрис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 50 cm. Листата са цели, по ръба назъбени, последователно разположени. Цветовете са жълти, разположени на върха на стъблото, единично или по няколко. Чашката едра, венчевида, съставена от 5 листчета. Тичинките и плодниците многобройни[1]. Цъфти през май-юли[2].


Местообитание

Край потоци и мочурливи места[3].


Разпространение в България

В по-голяма част от страната, от 0 до 1600 метра надморска височина[4].


Значение

Блатнякът е лечебно[5], отровно и декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[5] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

Caltha palustris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net

ban