БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ралица

Consolida

Описание и отличителни особености на род Ралица

Едногодишни тревсти растения. Листата са разположени последователно, линейно наделени. Цветовете с една шпора и един плодник.

Латинското име на рода се произнася "консолида".

Българското име на рода често се отнася и за видовете от близкия до род Ралица - род Шпорец (Delphinium). Двата рода се различават по това, че при род Ралица във всеки цвят има само по един плодник, докато при род Шпорец плодниците са от 3 до 5. Съответно при род Ралица се образува само един плод на цвят, докато при род Шпорец от 3 до 5.

В България са установени 4 вида. Няма защитени от Закона за биологичното рзанообразие.


Списък на видовете от род Ралица, включени в сайта

Испанска ралица - Consolida hispanica

Ралица (Обикновена ралица) - Consolida regalisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net