БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ралица

Consolida regalis

Снимки на Ралица (Consolida regalis )

Consolida regalis Consolida regalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ралица, Обикновена ралица, Синя ралица.


Латинско име

Consolida regalis S. F. Gray - чете се "консолида регалис". Среща се и под името Delphinium consolida L.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблото достига до 50 cm височина, разклонено, голо или с редки разперени власинки. Листата са последователни, многократно наделени на множество тясно линейни, 1-2 mm широки крайни дялове. Цветовете са 2-3 cm дълги, виолетови или сини. Едното от венчелистчетата има хоризонтална шпора. Цъфти май-септември[1].


Местообитание

Сухи тревисти места, като плевел в посевите[2].


Разпространение в България

Установен е във всички фитогеографски райони. Достига до 1000 m надм. височина.


Общо разпространение

Европа, Югозападна Азия и Кавказ[3].


Значение

Лечебно и декоративно растение. Отровно!


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Цвят от ралица - Flos Consolidae.


Лечебно действие и приложение на билката

Билката от ралица е силно отровна, поради което да се използва само по лекарско предписание и контрол.


Време за бране на билката

През лятото по време на пълен цъфтеж[4].


Начин на бране на билката

Извършва се в сухо време. Цветовете се берат с ръка, заедно с къса (до 0,5 cm) част от цветната дръжка. Не трябва да се притискат и смачкват[5].


Първична преработка на билката

Събраната билка се суши на тънки пластове в силно проветриви помещения. Не се допуска сушене на слънце. Цветовете са сухи, когато при стриване се ронят и не багрят[6].


Химичен състав на билката

Съдържа 1-4 % дитерпенови алкалоиди и други[7].


Бележки

Друг вид от рода Испанската ралица също се събира за лечебни цели и също е с високи декоративни качества.Вижте също

Растенията по нашите улици

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цветаИзточници на информация

[1] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Симеоновски и Пенев, 1970.

[4] Митрев, Н. 1999. Здраве без инжекции. Пловдив.

[5] Асенов & кол. 1998. Пос. източник.

[6] Асенов & кол. 1998. Пос. източник.

[7] Асенов & кол. 1998. Пос. източник.


Consolida regalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net