БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Испанска ралица

Consolida hispanica

Снимки на Испанска ралица (Consolida hispanica)

Consolida hispanica Consolida hispanica Consolida hispanica Consolida hispanica Consolida hispanica Consolida hispanica Consolida hispanica Consolida hispanica Consolida hispanica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Испанска ралица, Източна ралица.


Латинско име

Consolida hispanica (Costa) Greuter & Burdet - чете се "консолида хиспаника".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Испанската ралица е едногодишно тревисто растение. Височината на растението от 0,15 до 1 м. Стъблото към върха е със жлезисти власинки. Листата последователно разположени, в основата на стъблото с дръжки, в горната му част приседнали; петурите на листата дланевидно насечени на тесни линейни дялове. Цветовете са синьо-виолетови, събрани в съцветие грозд, имат шпора и заедно с нея са дълги между 5 и 25 мм, шпората е дълга между 8 и 12 мм. Плодовете са мехунки дълги от 10 до 25 mm. Цъфти април-август[1].


Местообитание

Ниви и сухи тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Дунавска равнина, Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина, Знеполски район, Западни гранични планини, Софийски район, Черноморско крайбрежие, Долината на Струма, Родопи (западни и източни), Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина между 0 и 500 м надморска височина[3].


Общо разпространение

Централна, Южна и Източна Европа; Югозападна Азия[4].


Значение

Растението има големи декоративни качества.Бележки

Видът в различни източници се среща и под името Източна ралица (Consolida orientalis), а също и като Delphinium orientale.


Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Симеоновски М. & Ив. Пенев. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том IV, София.

[2] Симеоновски М. & Ив. Пенев. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том IV, София.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Симеоновски М. & Ив. Пенев. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том IV, София.Consolida hispanica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net