БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Кандилка

Aquilegia

Описание и отличителни особености на род Кандилка

Многогодишни тревисти растения с тройно перести листа. Листчетата закръглени и отчасти изрязани, с тъпи дялове. Цветовете едри, единични или по няколко заедно на върха на стъблото, с 2-5 до 10 плодника. Околоцветникът от 10 листчета подредени в два кръга, вътрешните с по една шпора - извита на върха си. Тичинките много на брой [Стоянов. Н & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София].

Родът съдържа около 60-70 вида [Wikipedia]. В България са установени 2 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "аквилегиа", а българското кандѝлка.


Списък на видовете от род Кандилка, включени в сайта

Златиста кандилка - Aquilegia aureaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2019 BGflora.net