БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Златиста кандилка

Aquilegia aurea

Снимки на Златиста кандилка (Aquilegia aurea)

Aquilegia aurea Aquilegia aurea Aquilegia aurea Aquilegia aurea Aquilegia aurea Aquilegia aurea Aquilegia aurea Aquilegia aurea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Златиста кандилка.


Латинско име

Aquilegia aurea Janka - чете се "аквилегиа ауреа".


Природозащитен статут и заплахи

Златистата кандилка е ЗАЩИТЕНА от Закона за биологичното разнообразие - включена в приложение № 3 на закона.

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "почти застрашен" (Near Threatened), което е най-ниската категория на застрашеност[1].

При нашето посещение в околностите на връх Вихрен, на 2 юли 2011 г., срещнахме посетителка на района, която беше набрала букет от Златиста кандилка[2]. Това е и основната заплаха за вида - събирането му за букети.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо 10–100 cm, голо, изправено, с 2-3 листа в горната си част, с 2-4 цвята на върха си. Приосновните листа са два пъти триделни, отгоре зелени, отдолу синкави. Цветовете увиснали. Околоцветните листчета подредени в два кръга по 5, серножълти, външните 2–3 cm дълги и 1-1,5 cm широки, овално ланцетни с тъп връх; вътрешните с фуниевидна 1,3-1,5 cm дълга и 4 mm широка нектарна шпора и 1,5-2 cm дълга и 1-1,2 cm широка, тъпо заострена пластинка. Тичинките многобройни. Плодниците 5-10. Плодните кутийки с много семена. Цъфти юни-юли. Опрашва се от насекоми. Размножава се чрез семена[3][4].


Местообитание

По стръмни скални поляни, между хвойновите храсти, около горната граница на гората[5].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Витошки район, Пирин, Рила и Родопи (западни)[6].


Общо разпространение

Златистата кандилка е балкански ендемит - расте единствено в следните държави от Балканския полуостров: България, Албания, Македония, бивша Югославия[7].


Значение

Златистата кандилка е растение с високи украсни качества.Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[2] К. Методиев - собствено наблюдение.

[3] Маркова, М. 1970. В: Флора на Република България, том ІV, София.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България, изд. "Наука и изкуство", София.

[5] Маркова, М. 1970. В: Флора на Република България, том ІV, София.

[6] Маркова, М. 1970. Пос. източник.

[7] Маркова, М. 1970. Пос. източник.

Aquilegia aurea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2019 BGflora.net