БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена кандилка, Черна кандилка

Aquilegia nigricans

Снимки на Обикновена кандилка (Aquilegia nigricans)

Aquilegia nigricans Aquilegia nigricans Aquilegia nigricans Aquilegia nigricans Aquilegia nigricans Aquilegia nigricans Aquilegia nigricans Aquilegia nigricans Aquilegia nigricans

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновена кандилка, Черна кандилка, Тъмна кандилка.


Латинско име

Aquilegia nigricans Baumg. - чете се "аквиле́гиа ни́гриканс"1. Видовото име nigricans означава "тъмен, почти черен"2. От тук са изведени и последните две български имена. В по-старите източници за България е посочена с името Aquilegia vulgaris L.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие, включен е в Приложение № 3 на закона3. За защитените от този закон растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".


Описание и разпознаване

Обикновената кандилка е многогодишно тревисто растение, високо от 0,3 до 1 m. Околцветните листчета на цветовете са 10, събрани по два реда по пет, виолетовосини, рядко розови или бели. Външните околоцветни листчета 15-35 mm дълги и 10-12 mm широки, на върха тъпи или леко заострени, вътрешните околоцветни листчета с широка на върха тъпа фуниевидна пластинка, 15-22 mm дълга и 7-9 mm широка и силно извита до кукеста нектарна шпора. Цъфти май - юли4.


Местообитание

Сенчести гористи места, храсталаци и горски поляни5.


Разпространение в България

Във флористичните райони: Западни и Средни Родопи, Рила, Стара планина, Западни гранични планини и Знеполски район; между 1000 и 2000 метра надморска височина6.


Общо разпространение

В страните: Австрия; Босна и Херцеговина; България; Хърватия; континентална Гърция; Унгария; континентална част на Италия; Северна Македония; Румъния; Сърбия; Словения; Украйна7.

Карта на общото разпространение на Обикновената (Черната) кандилка (Aquilegia nigricans)8:

Aquilegia nigricans


Значение

Декоративно и медоносно9.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Маркова, М. 1970. Във: Флора на Народна Република България, том IV, София.

5 Маркова, М. 1970. Пос. източник.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

7 Schweizer, F. & Hasinger, O. 2014. Aquilegia nigricans. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T202929A2758075. Accessed on 12 September 2022.

8 Schweizer, F. & Hasinger, O. 2014. Aquilegia nigricans. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T202929A2758075. Accessed on 12 September 2022.

9 Маркова, М. 1970. Пос. източник.


Aquilegia nigricans in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net