Начало > Семейства > семейство Киселтрънови

семейство Киселтрънови

Berberidaceae

Описание и отличителни особености на семейство Киселтрънови

Храсти, полухрасти или тревисти растения. Листата разположени последователно или в приосновна розетка, прости или сложно наделени, често бодливо назъбени. Цветовете двуполови, правилни, еднични или събрани в съцветия. Околоцветните листчета 6-12, разположени обикновено в 4 кръга, свободни, в пъпките се припокриват керемидообразно. Между околоцветните листчета и тичинките се развиват 1-2 реда нектарници. Тичинките 4-18, свободни, често разположени в два кръга. Яйчникът един, горен, едногнезден. Близалцето дисково, почти приседнало. Плодът най-често ягода, по рядко мехунка или кутийка. Семената единични или повече на брой [Маркова, М. 1970. Флора на НРБългария].

В България естествено разпространени са 3 вида от 3 рода. От тях един вид - епимедиум (Epimedium pubigerum) е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Като декоративни растения се отглеждат и видове внесени от други континенти и държави (пр. махония - Mahonia aquifolium пренесен от Северна Америка).

Списък на родовете от семейство Киселтрънови

© 2008 BGflora.net

banner