род Кисел трън

Berberis

Описание и отличителни особености на род Кисел трън

Листопадни или вечнозелени храсти с яркожълта дървесина. Листата прости с къси дръжки, разположени в снопчета при основата на единични или триделни бодли. Цветовете жълти, събрани в гроздовидни или метличести съцветия. Околоцветните листчета 12, правилни, обикновено жълти. Тичинките са 6, обикновено чувствителни - при допир се накланят към близалцето. Яйчникът един. Близалцето щитовидно. Плодът червена или черна, 1-2 или многосеменна ягода. Насекомоопрашващи се. Размножават се със семена [Маркова, М. 1970. Флора на НРБългария].

В България естествено разпространен е 1 вид, други се отглеждат в парковете.

Списък на видовете от род Кисел трън

ban

ban

© 2008 BGflora.net

banner