Абортът е убийство!

Да! Абортът е убийство на съвсем невинни, невръстни и беззащитни деца!

Да! Абортът е убийство - извършвано по особено мъчителен за жертвата начин!

Да! Абортът е убийство, при което жертвата е невръстно детенце, поръчител на убийството и съучастник е неговата майка, а гинекологът е платения убиец, който го извършва!

Абортът е убийство, което трябва да бъде спряно!

Повече за сатанинската същност на аборта можете да видите на Неродените.org

Abort.bg - истината за абортите


Българската флора онлайн