БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Еволюционната "теория" е лъжа!

Икона изобразяваща сътворението на растенията

Икона изобразяваща сътворението на растенията от Господ Иисус Христос в третия ден на сътворението.

"защото Той рече - и всичко стана; Той заповяда - и всичко се яви."

Света Библия, Псалом 32:9.

"Какво може да бъде по-жалко и по-безумно от хора, които дръзват да твърдят, че всичко съществуващо е произлязло от само себе си, и лишават цялото творение от Божия Промисъл? Кажи ми, как е възможно толкова стихии и такова благоустройство на съществуващото да се управляват без Владика и повелител на вселената? И корабът не може да плава по морските води без кормчия, и воинът не може да извърши нещо доблестно без военачалник, и домът - да бъде благоустроен без управляващ. А този безпределен свят и тази съгласуваност на стихиите нима могат да съществуват от само себе си, случайно, ако няма Управляващ всичко, Който с премъдростта Си да поддържа и съизмерва всичко видимо?!"

Свети Иоан Златоуст, ✟407 г. сл. Р. Хр.


Аз, Кирил Методиев, с Божията помощ създател на сайта Българската флора онлайн, като биолог и някогашен убеден еволюционист, заявявам, че така наречената "еволюционна теория" е една голяма лъжа. Голяма, в смисъл широко разпространена, но всъщност много плитко скроена.

Заявявам и съм убеден в това, че целият свят - всичко видимо и невидимо, включително и прекрасните растения представени в сайта, е сътворено от всемогъщия Троичен Бог. Този Бог, който изповядва Св. Православна църква.

Всъщност еволюционната "теория" изобщо не е теория, тъй като:

Ето, например, какъв е отговорът на еволюционната "теория" на въпроса "Как е възникнал животът на земята?":

 1. НЕИЗВЕСТНИ ВЕЩЕСТВА
 2. в предисторическото минало, чрез
 3. НЕИЗВЕСТНИ ПРОЦЕСИ
 4. които вече не съществуват, са произвели
 5. НЕИЗВЕСТНИ ФОРМИ НА ЖИВОТ
 6. които не могат да бъдат открити, но които биха могли чрез
 7. НЕИЗВЕСТНИ МЕТОДИ ЗА ВЪЗПРОИЗВОДСТВО
 8. да породят нов живот в
 9. НЕИЗВЕСТНА СМЕС ОТ ЕЛЕМЕНТИ В ОКЕАНА
 10. в
 11. НЕИЗВЕСТНО ВРЕМЕ И МЯСТО
(По книгата на Денис Питърсън "Разкриване тайните на творението", София, изд. Нов човек)

Това се преподава в съвременните учебници по биология и теория на еволюцията. Всеки сам може да прецени, доколко това е наука.

А в следващите връзки можете да прочетете за някои от многото случаи, показващи, че Бог е творецът на живата природа и човека:

Който се интересува повече от научната страна на въпроса, може да прочете, като за начало, книгата на Хенри Морис "Научен креационизъм".

Слава Богу за всичко!

----------------------------

Кирил Методиев, по Милост Божия православен християнин, биолог и създател на уебсайта Българската флора онлайн.


2012 - 2017 BGflora.net