БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Игликови

Primulaceae

Описание и отличителни особености на семейство Игликови

Едногодишни, двугодишни до многогодишни тревисти растения или дребни храсти с коренища, грудки или корени. Листата прости, рядко пересто наделени. Цветовете 4-5 делни, правилни, рядко неправилни, двуполови, събрани в сенници или рехави класовидни съцветия на върха или в пазвите на листата. Плодникът горен. Стълбчето нишковидно с главесто близълце. Плодът е многосеменна кутийка [Пеев, 1982].

В България естествено разпространени са около 28 вида от 9 рода. 11 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Игликови, включени в Българската флора онлайн

Ботурче (Циклама) - Cyclamen

Звездолен - Asterolinon

Иглика - Primula

Крайснежно звънче - Soldanella

Ленивче - Lysimachia

Огнивче - Anagallis

Оклоп - Androsace


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net