БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Оклоп

Androsace

Описание и отличителни особености на род Оклоп

Едногодишни или многогодишни дребни тревисти растения, често образуващи гъсти туфи. Листата дребни, събрани в розетка. Цветовете събрани в съцветия на върха на безлистен стрък. Чашката срасналолистна, кълбеста или звънчевидна, с 5 зъбеца. Венчето с къса тръбица и с 5-разделна коронка. Тичинките къси, скрити в тръбицата на венчето. Плодът е топчеста кутийка, разпукваща се на върха [Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София].

В България са установени 5 вида.

Списък на видовете от род Оклоп, включени в сайта

Мъхнат оклоп - Androsace villosaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2017 BGflora.net