БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Звездолен

Asterolinon

Описание и отличителни особености на род Звездолен

Едногодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Звездолен, включени в сайта

Звездолен - Asterolinon linum-stellatumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net