БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Иглика

Primula

Описание и отличителни особености на род Иглика

Многогодишни тревисти растения с къси коренища и нишковидни корени. Стъблата изправени или липсват. Листата събрани при основата на стъблото в розетка, приседнали или с дръжка по-къса от петурата. Цветовете петделни, събрани в право или наведено съцветие сенник на върха или единични в центъра на стъблената розетка. Чашката звънеста. Венчето по-дълго от чашката с хоризонтално разперени или насочени напред дялове и цилиндрична тръбица. Плодът е многосеменна кутийка.

В България естествено разпространени са 8 вида, от които 4 са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Иглика, включени в сайта

Висока иглика - Primula elatior

Дългоцветна иглика - Primula halleri

Лечебна иглика - Primula veris

Mалка иглика - Primula minima

Рилска иглика - Primula deorum

Розова иглика - Primula farinosaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2020 BGflora.net