БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Крайснежно звънче

Soldanella

Описание и отличителни особености на род Крайснежно звънче

Многогодишни тревисти растения. Листата приосновни, събрани в розетка, на дълги дръжки, прости, бъбрековидни, кожести и целокрайни.

В България растат 2 вида.


Списък на видовете от род Крайснежно звънче, включени в сайта

Дребно крайснежно звънче - Soldanella pusilla

Планинско крайснежно звънче - Soldanella montanaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net