БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Огнивче

Anagallis

Описание и отличителни особености на род Огнивче

Едногодишни или двугодишни тревисти растения. Листата са разположени срещуположно. Венчето синьо или оранжево [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

В България естествено растат 2 вида.

Списък на видовете от род Огнивче, включени в сайта

Полско огнивче - Anagallis arvensisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net

banner