БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Кленови

Aceraceae

Описание и отличителни особености на семейство Кленови

Листопадни дървета или храсти. Листата са срещуположно разположени, с дръжки, прости или сложни. Характерен за семейството е плодът - сух, разпадащ се на два крилати, голи или влакнести дяла (двойна крилатка).

В България естествено разпространен е един род със седем вида, от които един е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Кленови, включени в Българската флора онлайн

Клен - AcerEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net