БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Маслинови

Oleaceae

Описание и отличителни особености на семейство Маслинови

Дървета, храсти или лиани. Вечнозелени или листопадни. Листата най-често срещуположно разположени. Цветовете обикновено с двоен 4-делен околоцветник, с 2 или 4 тичинки, плодникът от 2 сраснали плодолиста. Плодът е кутийка, орехче, ягода или костилка.

Най-важен стопански вид от семейството е Маслината - Olea europaea. Неголямо дърво достигащо възраст до 2000 години. Култивира се основно в средиземноморската област. Плодовете му се използват за храна и производство на зехтин.

В България от семейството естествено разпространени са 5 рода с 8 вида. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Маслинови, включени в Българската флора онлайн

Грипа - Phillyrea

Люляк - Syringa

Птиче грозде - Ligustrum

Смин - Jasminum

Ясен - Fraxinus


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net