БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Грипа

Phillyrea

Описание и отличителни особености на род Грипа

Вечнозелени храсти или ниски дръвчета.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Списък на видовете от род Грипа, включени в сайта

Грипа - Phillyrea latifoliaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net