БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Люляк

Syringa

Описание и отличителни особености на род Люляк

Листопадни храсти или дървета.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "сиринга".


Списък на видовете от род Люляк, включени в сайта

Люляк - Syringa vulgarisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net