БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Люляк

Syringa vulgaris

Снимки на Люляк (Syringa vulgaris)

Syringa vulgaris Syringa vulgaris Syringa vulgaris Syringa vulgaris Syringa vulgaris Syringa vulgaris Syringa vulgaris Syringa vulgaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Люляк.


Латинско име

Syringa vulgaris L. - чете се "сиринга вулгарис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Листопаден храст или ниско дърво високо до 5 m. Кората сива, гладка. Листата са срещуположно разположени, прости, 5-10 cm дълги, 4-9 cm широки, сърцевидни. Цветовете са със силна приятна миризма, събрани са в връхни пирамидални метличести съцветия, развиващи се от най-горните странични пъпки. Чашката на цветовете широко звънеста, около 2 mm дълга, с 4 зъбчета, с широки дъговидни изрези между зъбчетата. Венчето лилаво (при културните сортове от бял до розов и червеникав цвят), с тясно цилиндрична тръбица, 10-15 mm дълга, с 4 разперени елипсовидни дялове, които са 7-8 mm дълги (на снимка 1 се виждат дяловете на венчето). Тичинките са 2, с къса дръжка, прикрепена към горната част на венечната тръбичка. Плодът кутийка дълга 8-15 mm и широка до 5 mm, двугнездна, заострена. Цъфти април - юни[1]


Местообитание

Расте из храсталаци и по сухи каменисти и скални места, главно върху варовик[2].


Разпространение в България

Люлякът е естествено разпространен в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Дунавска равнина, Стара планина, Предбалкан, Знеполски район, Струмска долина, Западни гранични планини, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина и Странджа[3]. Като украсно растение се отглежда в цялата страна.


Общо разпространение

Люлякът е естествено разпространен в Румъния, Украйна и Балканския полуостров. Отглежда се като декоративно растение по цял свят[4].


Значение

Широко се използва като декоративно растение. Екстракт от цветовете се използва в парфюмерията[5].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Китанов, Б. 1982. Флора на Н. Р. България, том VІII, София.

[2] Китанов, Б. 1982 - пос. съч.

[3] Китанов, Б. 1982 - пос. съч.

[4] Китанов, Б. 1982 - пос. съч.

[5] Китанов, Б. 1982 - пос. съч.Syringa vulgaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net