БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Птиче грозде

Ligustrum

Описание и отличителни особености на род Птиче грозде

Листопадни или вечнозелени храсти и неголеми дръвчета. Листата срещуположни, целокрайни, прости, най-често елипсовидно ланцетни, без прилистници. Цветовете бели, двуполови, правилни, събрани в метличести или гроздовидни връхни, по-рядко странични съцветия. Чашката къса, звънеста, четириделна или с 4 зъбеца. Венчето тръбесто, тръбицата равна на дължината на чашката или 2-3 пъти по-дълга от нея; дяловете малко по-дълги или 3 пъти по-къси от тръбицата му. Тичинките 2, сраснали с тръбицата на венчето и разположени между венечните дялове. Стълбчето нишковидно, по-късо или по-дълго от венечната тръбица, с цяло или двуразделно близалце. Яйчникът сферичен, с по 2 семепъпки във всяко гнездо. Плодът най-често черна ягода, с 1 до 4 семена1.

В България естествено расте 1 вид, а още няколко се култивират.


Списък на видовете от род Птиче грозде, включени в сайта

Обикновено птиче грозде - Ligustrum vulgare
Източници на информация

1 Китанов, Б. 1982. Флора на Н. Р. България, том VІII, София.

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2021 BGflora.net