БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Дзукови

Juncaceae

Описание и отличителни особености на семейство Дзукови

Семейството включва между 350 и 400 вида от 8 рода, разпространени основно в умерините и хладните области на северното полукълбо, а по-малко (монотипни родове) в южното.

Растенията от семейството са многогодишни или едногодишни треви с цилиндрично, по-рядко сплескано стъбло. Листата са линейни, шиловидни или жлебовидни с добре развито листно влагалище. Често е развито само влагалището и зачатък на листната петура. Цветовете са невзрачни, двуполови, рядко еднополови, обикновено околоцветните листчета са подредени в два 3-членни кръга. Цветовете са събрани в главести или щитовидни съцветия. Плодът е кутийка1

В България естествено разпространени са 2 рода с 31 вида. 2 вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Дзукови, включени в Българската флора онлайн

Дзука - Juncus

Светлика - Luzula


Източници на информация

1 Киряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2022 BGflora.net