БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Камбанкови

Campanulaceae

Описание и отличителни особености на семейство Камбанкови

Тревисти растения. Листата последователни, без прилистници. Цветовете са правилни, 5-делни; чашелистчетата са сраснали с яйчника, венчелистчета са сраснали в петделно венче; цветовете са обикновено синьо оцветени.

В България са установени около 40 вида от 9 рода.


Списък на родовете от семейство Камбанкови, включени в Българската флора онлайн

Варниче - Asyneuma

Вятърче - Jasione

Едрайант - Edraianthus

Камбанка - Campanula

Петковия - Petkovia

Скалниче - Symphyandra


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2023 BGflora.net