БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Камбанка

Campanula

Описание и отличителни особености на род Камбанка

Многогодишни, по-рядко дву- или едногодишни тревисти растения. Листата прости, последователни. Цветовете с чашка и венче. Чашката петделна, при някои видове между дяловете с придатъци. Венчето сраснало, 5-делно, с камбанковидна форма, синьо (само при вълнестата камбанка е бяло). Прашниците на тичинките свободни. Плодът при узряването с отвори в основата или отстрани под зъбците на чашката.

В България са установени 33 вида, 6 вида за защитени - включени са в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Латинското наименование на рода се произнася "кампанула".


Списък на видовете от род Камбанка, включени в сайта

Алпийска камбанка - Campanula alpina

Болонска камбанка - Campanula bononiensis

Велебитска камбанка - Campanula velebitica

Вълнеста камбанка - Campanula lanata

Главеста камбанка - Campanula glomerata

Дребна камбанка - Campanula cochlearifolia

Езичеста камбанка - Campanula lingulata

Елова камбанка - Campanula abietina

Йорданова камбанка - Campanula jordanovii

Нежна камбанка - Campanula epigaea

Прасковолистна камбанка - Campanula persicifolia

Сибирска камбанка - Campanula sibirica

Трансилванска камбанка - Campanula transsilvanica

Широколистна камбанка - Campanula latifoliaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2023 BGflora.net