БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Велебитска камбанка

Campanula velebitica

Снимки на Велебитска камбанка (Campanula velebitica)

Campanula velebitica Campanula velebitica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Велебитска камбанка.


Латинско име

Campanula velebitica Borbás - чете се "кампанула велебитика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата от 10 до 30 cm високи. Приосновните листа сърцевидно врязани в основата. Зъбците на чашката линейни. Венчето е дълго от 1,6 до 2 cm. Плодът с отвори в основата, дълъг 6-8 mm. Цъфти юни - август.

Прилича на Eвксинската камбанка (Campanula euxina) от която се различава по дължината на венчето - 0,7-1 cm при евксинската камбанка и на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia) и Йордановата камбанка (Campanula jordanovii) от които се различава по наличието на бели брадавички по плодникът[1].


Местообитание

Каменисти места[2].


Разпространение в България

Видът е установен в следните флористични райони: Стара Планина, Знеполски район, Западни гранични планини, Рила, Пирин, Беласица, Славянка, Родопи (западни и средни) и Витошки район; между 700 и 2500 m надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - видът е разпространен само на Балканския полуостров[4].


Значение

Декоративно растение.



Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Campanula velebitica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net