БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Нежна камбанка

Campanula epigaea

Снимки на Нежна камбанка (Campanula epigaea)

Campanula epigaea Campanula epigaea Campanula epigaea Campanula epigaea Campanula epigaea Campanula epigaea Campanula epigaea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Нежна камбанка.


Латинско име

Campanula epigaea Janka - чете се "кампанула епигеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Нежната камбанка е двугодишно тревисто растение, високо от 15 до 30 cm. Стъблата по няколко или многобройни, възходящи и изправени, образуват рехави туфи. Чашковите дялове са целокрайни, рядко в основата с 1-2 зъбчета. Стъблените листа са ланцетни или тясноланцетни, плитко-закръглено назъбени, приседнали. Кутийката с 3 пори, разположени в горната ѝ част. Цъфти май-август[2].


Местообитание

Високопланински поляни и пасища[3].


Разпространение в България

В планините Рила, Пирин, Витоша, Западна и Средна Стара планина, Средна гора, Западни и Средни Родопи, Славянка, Беласица и Западни гранични планини. Расте от (1300) 1500 до 2600 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Балкански полуостров (в планините на бивша Югославия, ?Сев. Гърция)[5].Синоними

Среща се и като Campanula patula subsp. epigaea (Janka ex Degen) Hayek[6].


Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Анчев, М. 2012. В: Флора на Република България. Том XI. София.

[3] К. Методиев - собствени наблюдения.

[4] Анчев, М. 2012. Пос. източник.

[5] Анчев, М. 2012. Пос. източник.

[6] Анчев, М. 2012. Пос. източник.


Campanula epigaea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2020 BGflora.net