БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Езичеста камбанка

Campanula lingulata

Снимки на Езичеста камбанка (Campanula lingulata)

Campanula lingulata Campanula lingulata Campanula lingulata Campanula lingulata Campanula lingulata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Езичеста камбанка.


Латинско име

Campanula lingulata Waldst. & Kit. - чете се "кампанула лингулата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Високо до 70 cm. Цветовете са събрани в главести съцветия. Чашките между зъбците с обърнати назад придатъци. Плодовоте с отвори в основата. Цъфти май - юли[1].


Местообитание

Сухи каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони. От 300 до 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Декоративно растение[4].Вижте също

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] К. Методиев.


Campanula lingulata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net