БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийска камбанка

Campanula alpina

Снимки на Алпийска камбанка (Campanula alpina)

Campanula alpina Campanula alpina Campanula alpina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийска камбанка.


Латинско име

Campanula alpina Jacq. - чете се "кампанула алпина".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийската камбанка е многогодишно тревисто растение. Стъблата изправени, неразклонени или слабо разклонения, високи от 5 до 20 см. Листата линейно-ланцетни, гъсто влакнести, приосновните са събрани в розетка, стеснени в основата. Цветовете многобройни до няколко. Чашката с придатъци между зъбите. Венчето 15-22 mm дълго, камбанковидно, синьо. Плоската кутийка се отваря с пори в основата си. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

Високопланински тревисти места[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Алпийската камбанка по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Campanula alpina

Расте от 1700 до 2900 метра надморска височина[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Растенията по нашите улици

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[2] Владимир Владимиров. 2006. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.


Campanula alpina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2021 BGflora.net