БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Трансилванска камбанка

Campanula transsilvanica

Снимки на Трансилванска камбанка (Campanula transsilvanica)

Campanula transsilvanica Campanula transsilvanica Campanula transsilvanica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Трансилванска камбанка.


Латинско име

Campanula transsilvanica Schur ex Andrae - чете се "кампанула трансилваника".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН - включен е в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Заплаха за съществуването на вида е унищожаването на местообитанията му, туризма и късането му за букети.

В Червена книга на Република България - 2010 година, видът е с категория "застрашен" [Минчо Анчев & Валентина Горанова. 2010. В: Червена книга на Република България, 2010, електронно издание]. В същият източник като заплахи за вида е посочено:

"Паша, утъпкване от животните и от туристи, опожаряване за усвояване на терени за пасища са факторите, които се отразяват неблагоприятно на вида и водят до намаляване на числеността на популациите. Природни бедствия (свлачища и порои) са потенциална заплаха за местообитанията".


Описание и разпознаване

Трансилванската камбанка е двугодишно тревисто растение. Височината на стъблото 15 - 50 cm. Цветовете събрани в главичка. Цъфти през месеците юли - август.


Местообитание

По сухи, каменливи места в субалпийския пояс.


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Стара Планина (средна и западна), Витошки район, Пирин и Рила. От 1900 до 2700 m надморска височина.


Общо разпространение

Освен в България расте и в Румъния.


Значение

Украсно (декоративно) растение.Campanula transsilvanica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2016 BGflora.net

ban