БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Широколистна камбанка

Campanula latifolia

Снимки на Широколистна камбанка (Campanula latifolia)

Campanula latifolia Campanula latifolia Campanula latifolia Campanula latifolia Campanula latifolia Campanula latifolia Campanula latifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Широколистна камбанка.


Латинско име

Campanula latifolia L. - чете се "кампанула латифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Височината на растението от 0,5 до 1 m. Стъблото цилиндрично или с тъпи ръбове. Венчето на цветовете дълго от 5 до 7 cm! Цъфти юли-август[1].


Местообитание

По влажни, сенчести места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара планина (средна) и Рила между 1000 и 1700 м надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа и Азия.


Значение

Растението е с големи декоративни качества, използва се и за храна[4].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Campanula latifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net