БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Главеста камбанка

Campanula glomerata

Снимки на Главеста камбанка (Campanula glomerata)

Campanula glomerata Campanula glomerata Campanula glomerata Campanula glomerata Campanula glomerata Campanula glomerata Campanula glomerata Campanula glomerata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Главеста камбанка.


Латинско име

Campanula glomerata L. - чете се "кампа́нула гломера́та"1. Видовото име glomerata означава "кълбест, събран в кълбо, главест"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Главестата камбанка e многогодишно тревисто растение, високо от 6 до 60 см. Приосновните листа в основата отсечени, закръглени или плиткосърцевидни, с дълга, тясна плоска дръжка. Цветовете събрани в главести съцветия, често цветоносното стъбло под връхното съцветие има допълнителни пазвени съцветия. Чашката на цветовете между дяловете без придатъци. Плодната кутийка се отваря с пори разположени в основата ѝ. Цъфти май-август4.


Местообитание

По тревисти и каменисти места, на открити склонове, из светли горски поляни и планински пасища, най-често на кафяви и светлосиви горски почви, обикновено върху силикатна скална основа, в предпланините и планините, рядко в хълмистите равнини, от ксеротермния дъбов пояс до високопланинския пояс5.


Разпространение в България

В следните флористични райони: Североизточна България (рядко), Предбалкан, Стара планина, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи, Странджа, от (300) 500 докъм 2500 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Естествено разпространена е в Европа (без крайните северни и южни райони, някои от островите), Югозападна (Мала Азия), Централна и Източна Азия7.

Карта на общото разпространение на Главестата камбанка8 (в зелено е показано естественото разпространение, а в лилаво местата, където е въведена от човека):

Campanula glomerataВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Анчев, М. 2012. В: Флора на Република България, том XII, изтаделство на БАН.

5 Анчев, М. 2012. Пос. източник.

6 Анчев, М. 2012. Пос. източник.

7 Анчев, М. 2012. Пос. източник.

8 Campanula glomerata L. | Plants of the World Online | Kew Science.


Campanula glomerata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net