БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Елова камбанка

Campanula abietina

Снимки на Елова камбанка (Campanula abietina)

Campanula abietina Campanula abietina Campanula abietina Campanula abietina Campanula abietina Campanula abietina Campanula abietina Campanula abietina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Елова камбанка.


Латинско име

Campanula abietina Griseb. - чете се "кампа́нула абие́тина"1. Видовото име abietina означава "елова"2, т. е. приличащ на Ела, от което е изведено и българското име.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Еловата камбанка е двугодишно до многогодишно тревисто растение, което достига височина 25-50 cm. Стъблата прости, в основата със стерилни издънки (издънки без цветове). Приосновните листа са овални, с дълги дръжки, назъбени; стъблените листа линейно-ланцетни или ланцетни, приседнали. Дяловете на чашката. целокрайни, без зъбчета. Венчето 2-2,5 cm дълго, виолетово или бяло. Плодът с отвори под зъбците на чашката3, 4.


Местообитание

Из планински пасища и поляни, често на добре развити планинско-ливадни почви, върху силикатна скална основа5.


Разпространение в България

Стара планина, Витошки район (Витоша), Западни гранични планини (Осоговска пл.), Пирин, Рила, посочва се за Западни Родопи6; според цитирания източник расте от 1500 до 1700 метра надморска височина, но ние установихме, че на Витоша масово расте над 2000 метра7.


Общо разпространение

Югоизточна Европа (Източни и Южни Карпати, Трансилвания, Балкански полуостров)8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Kovanda М. & М. Анчев. 2012. В: Флора на Република България, том XI, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София.

4 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

5 Kovanda М. & М. Анчев. 2012. Пос. източник.

6 Kovanda М. & М. Анчев. 2012. Пос. източник.

7 К. Методиев, наблюдение от 9 юли 2021 г.

8 Kovanda М. & М. Анчев. 2012. Пос. източник.


Campanula abietina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net