БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Вятърче

Jasione

Описание и отличителни особености на род Вятърче

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Изрезите на венчето достигат почти до основата му. Цветовете без съцветници и са събрани в съцветия главичка. Плодната кутийка се отваря с 2 клапи, разположени в горната ѝ част. В България три вида.


Списък на видовете от род Вятърче, включени в сайта

Българско вятърче - Jasione bulgarica

Високопланинско вятърче - Jasione orbiculataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net