БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Българско вятърче

Jasione bulgarica

Снимки на Българско вятърче (Jasione bulgarica)

Jasione bulgarica Jasione bulgarica Jasione bulgarica Jasione bulgarica Jasione bulgarica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Българско вятърче.


Латинско име

Jasione bulgarica Stoj. & Stef. - чете се "язионе булгарика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Българското вятърче е многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо от 5 до 20 cm, изправено, просто, голо, почти цилиндрично. Приосновните листа са широколанцетни, лопатовидни или продълговатолопатовидни 20-25 mm дълги, 3-5 mm широки. Стъблените листа са ланцетни, всички целокрайни, голи, 10-20 mm дълги. Съцветието е връхно, главесто, 8-15 mm в диаметър, с многобройни цветове с обвивка от присъцветни листчетата. Венчето на цветовете синьо или бледосиньо, венечните дялове дълги 6-7 mm. Прашниците са свободни. Цъфти през месеците юни-август[1].


Местообитание

В планинските и високопланински пасища и поляни, главно на силикатни терени[2].


Разпространение в България

Установен е в планините Средна Стара планина, Витоша (около връх Селимица), Осоговска, Пирин (Северен и Среден), Рила, Западни и Средни Родопи, от 1700 докъм 2700 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Български ендемит - расте единствено в България[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Анчев, М. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.

[2] Анчев, М. 2012. Пос. източник.

[3] Анчев, М. 2012. Пос. източник.

[4] Анчев, М. 2012. Пос. източник.


Jasione bulgarica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net