БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Варниче

Asyneuma

Описание и отличителни особености на род Варниче

Многогодишни тревисти растения. Венчето разсечено почти до основата на 5 дяла. Съцветието е гроздовидно или класовидно[1].

В България са установени 3 вида.

Латинското наименование на вида се произнася "асинеума".


Списък на видовете от род Варниче, включени в сайта

Антериковидно варниче - Asyneuma anthericoides

Сиво-бяло варниче - Asyneuma canescensИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net