БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Скалниче

Symphyandra

Описание и отличителни особености на род Скалниче

Многогодишни тревисти растения. Прашниците сраснали в тръбица [Анчев, М. 2012. В: Флора на Република България, том XI, София].

В България от рода расте 1 вид.

Списък на видовете от род Скалниче, включени в сайта

Ванерово скалниче - Symphyandra wanneriEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

banner