БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Едрайант

Edraianthus

Описание и отличителни особености на род Едрайант

Многогодишни тревисти растения с линейни, последователни листа. Цветовете събрани във връхни главички. Венчето с 5 зъбци. Тичинките са 6, със свободни прашници. Стълбчето космато. Семената излизат през отвор разположен на върха на плода - между зъбците на чашката.

Латинското наименование на рода се произнася "едрайантус".

В България са разпространени 2 вида.

Списък на видовете от род Едрайант, включени в сайта

Сръбски едрайант - Edraianthus serbicusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net

banner