БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Розоцветни

Rosaceae

Описание и отличителни особености на семейство Розоцветни

Дървета, храсти, многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата са последователно разположени с прилистници. Цветовете са двуполови, предимно правилни. Цветните части се разполагат върху изпъкнало, плоско или вдлъбнато цветно легло. При някои цветното легло е силно вдлъбнато, до тръбовидно или бъчвовидно, образуващо - хипантий. В образуването на хипантия освен цветното легло, взимат участие и околоцветните листчета и прицветните листа. Чашелистчетата и венчелистчетата обикновено са пет. Чашката е от свободни листчета, а при някои има и подчашка. Венчелистчетата са свободни, най-често едри и ярко обагрени. Тичинките са разположени в кръг, броят им е равен или кратен на венчелистчетата. Плодникът е с горен, полудолен или долен завръз. Плодовете са много разнообразни [Киряков, К. 1999. Систематика на растенията. Пловдив].

Латинското наименование на семейството се произнася "розацее".

В България, като диворастящи са установени около 200 вида от 29 рода, от тях 25 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Розоцветни, включени в Българската флора онлайн

Бадем - Amygdalus

Динка - Sanguisorba

Глог - Crataegus

Дюля - Cydonia

Ериолобус - Eriolobus

Ирга - Amelanchier

Камшик - Agrimonia

Котонеастер - Cotoneaster

Круша - Pyrus

Къпина - Rubus

Матруня - Aremonia

Мушмула - Mespilus

Омайниче - Geum

Орехче - Filipendula

Офика - Sorbus

Очиболец - Potentilla

Слива - Prunus

Сребърник - Dryas

Тъжник - Spiraea

Шипка - Rosa

Ябълка - Мalus

Ягода - Fragaria


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2023 BGflora.net