БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ериолобус

Eriolobus

Описание и отличителни особености на род Ериолобус

Листопадни дървета. Един вид в България.


Списък на видовете от род Ериолобус, включени в сайта

Триразделнолистен ериолобус - Eriolobus trilobatus


Вижте също

Дърветата в БългарияEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net