БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Камшик

Agrimonia

Описание и отличителни особености на род Камшик

Многогодишни тревисти растения. Цветовете 5 делни, жълти. Чашката съставена от един ред листчета. Чашката и плодовете с кукести четинки.

В България естествено разпространени са два вида. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Камшик, включени в сайта

Камшик - Agrimonia eupatoriaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

banner