род Камшик

Agrimonia

Описание и отличителни особености на род Камшик

Многогодишни тревисти растения. Цветовете 5 делни, жълти. Чашката съставена от един ред листчета. Чашката и плодовете с кукести четинки.

В България естествено разпространени са два вида. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Списък на видовете от род Камшик

ban

ban

© 2007 - 2009 BGflora.net

banner