БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Шипка (Роза)

Rosa

Описание и отличителни особености на род Шипка

Листопадни бодливи храсти. Листата са сложни, нечифтоперести. Цветното легло (хипантия) е във вид на делва, при отвора стеснено, с надебелен ръб. Чашката 5-делна; венчелистчетата 5. Тичинките многобройни, прикрепени към края на цветното легло. Хипантия при узряването става месест, червен или оранжев ("плодовете" шипки) и в него са разположени същинските, подобни на зрънца плодове.

Латинското име на вида се произнася "роза".

В България естествено разпространени са 26 вида, няма защитени от Закона за биологичното разнообразие [Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2006. Конспект на висшата флора на България, БФБ ].

В медицината и за приготвяне на различни храни се използват плодовете на шипките - Fructus Cynosbati (Fructus Rosae). Някои източници [Асенов & кол. 1998] не дават конкретни видове шипка като лечебни, а обобщена информация за всички видове от рода. В Приложение № 1 към Закона за лечебните растения са включени два вида: Храсталачна шипка (Rosa corymbifera) и Галска шипка (Rosa gallica). Често се дава като лечебна и Обикновената шипка (Rosa canina). Тъй като отделните видове шипка се различават трудно едни от друг и качествата на плодовете са близки, на практика се събират плодове от почти всички видове. Използването на шипковите плодове е дадено в описанието на храсталачната шипка (Rosa corymbifera)

Различни видове и сортове от същия род с развити кичести (с много венчелистчета) цветове, с различен цвят, познати под името роза, са известни декоративни растения още от дълбока древност.

Към рода спада и казанлъшката роза - Rosa damascena Mill. f.trigintipetala, от която се произвежда световно известното българско розово масло.

По името на рода е наречено и самото семейство Розоцветни, към което принадлежи род Шипка.

Списък на видовете от род Шипка, включени в сайта

Алпийска шипка - Rosa pendulina

Анасонолистна шипка - Rosa pimpinellifolia

Храсталачна шипка - Rosa corymbiferaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2017 BGflora.net

banner