БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Дюля

Cydonia

Описание и отличителни особености на род Дюля

Родът съдържа само един род, който се и отглежда в България.


Списък на видовете от род Дюля, включени в сайта

Дюля - Cydonia oblongaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net