БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Котонеастер

Cotoneaster

Описание и отличителни особености на род Котонеастер

Листопадни или вечнозелени силно разклонени храсти, рядко малки дръвчета. Листата са прости, последователно разположени, целокрайни. Цветовете дребни, събрани в малобройни съцветия или единични. Чашката 5-делна, с дребни неопадливи чашелистчета. Венчето 5-делно, венчелистчетата кръгли, бели или червеникави. Тичинките обикновено 20. Плодолистите 2-5. Стълбчетата 2-5, свободни. Плодът лъжлив, дребен, почти сферичен, с червена или черна повърхност, с мека брашнеста вътрешност, в която са разположени 2-5 орехчета. Насекомоопрашващи се. Естествено се размножават със семена, отчасти с издънки.

В България естествено растат 3 вида, а в парковете и градините се отглеждат и чужди видове.


Списък на видовете от род Котонеастер, включени в сайта

Целокраен котонеастер - Cotoneaster integerrimusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2017 BGflora.net