БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Целокраен котонеастер

Cotoneaster integerrimus

Снимки на Целокраен котонеастер (Cotoneaster integerrimus)

Cotoneaster integerrimus Cotoneaster integerrimus Cotoneaster integerrimus Cotoneaster integerrimus Cotoneaster integerrimus Cotoneaster integerrimus Cotoneaster integerrimus Cotoneaster integerrimus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Целокраен котонеастер.


Латинско име

Cotoneaster integerrimus Medic. - чете се "котонеастер интегеримус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Листопаден храст, изправен, висок до 1,5-2 m, с широка корона. Младите клонки червеникавокафяви. Листата на цъфтящите клонки 1-4 cm дълги, с 2-4 mm дълга влакнеста дръжка, широкоелептични, яйцевидни до почти кръгли, на върха тъпи или заострени, в основата закръглени, целокрайни, на горната повърхност матово зелени, голи, на долната - светлозеленикаво наплъстени с власинки. Цветовете по 2-4 в увиснали цимозни съцветия, ненадминаващи дължината на листата. Чашелистчетата 3 mm дълги, голи. Външната повърхност на чашковата паничка (хипантия) гола. Венчелистчетата кръгли, 3 mm дълги, розови или бели. Тичинките са 20, около 2,5 mm дълги, с червеникава дръжка. Стълбчетата 2, рядко 4-5. Плодът кръгъл, 6-8 mm дълъг, към дръжката леко стеснен, гол, светло- или пурпурночервен. Плодовете са с три костилчици, дълги около 3 mm, на върха влакнести. Цъфти май-юни[1]


Местообитание

Скалисти места, храсталаци и светли разредени гори, главно в планините[2].


Разпространение в България

Установен е в почти всички флористични райони, без следните: Черноморско крайбрежие и Странджа; достига 2600 m н. в.[3].


Общо разпространение

Европа и Азия[4].


Значение

Целокрайният котонеастер е декоративно и медоносно растение[5].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Йорданов, Д. 1973. В: Флора на Република България, том V, София.

[2] Йорданов, 1973 - пос. съч.

[3] Йорданов, 1973 - пос. съч.

[4] Йорданов, 1973 - пос. съч.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.Cotoneaster integerrimus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2017 BGflora.net